top of page
  • einav-mindfulness

סליחה

פיתוח היכולת לסלוח מצריך לפעמים תהליך ותרגול.

המיינדפולנס מציע תרגילים וידע לפיתוח סלחנות כדרך חיים שכן עפ״י הפסיכולוגיה הבודהיסטית- אין להסכים למעשה פוגעני או התנהגות מזיקה ויש לנקוט בכל צעד אפשרי על מנת לעצור אותה ולוודא שלא תחזור. אך יחד עם זאת יש להרפות מהכעס, הטינה והכאב שאנו נושאים בתוכנו. הבודהה המשיל שמירת טינה וכעס על מישהו למצב שבו אנחנו רוצים להרעיל אדם אחר – ושותים את כוס הרעל בעצמנו. בפסיכולוגיה הבודהיסטית, הסליחה אינה מוצגת כמצווה- ״חובה למחול״, אלא היא נועדה ביסודה לטפל בנו, לטובת הבריאות הנפשית שלנו, להחזיר שלווה והרמוניה לחיינו. סיפור על 2 שבויי מלחמה לשעבר מדגים זאת. האחד שואל את השני: ״האם כבר סלחת לשוביך?״ עונה השני: ״לא. לעולם לא אסלח להם.״ ״אם כך״, אומר הראשון, ״אתה בעצם עדיין שבוי בידיהם״ ( מתוך הספר הלב הנבון, ג׳ק קורנפילד) כמובן שהדרך הבודהיסטית גם מעודדת אותנו לפגוש עם מודעות את הפעמים בהן אנחנו פגענו, לזהות את הפגיעה כפגיעה ולהביע צער עליה, להתנצל ולבקש סליחה, וגם לסלוח לעצמו על טעויות ואכזבות. ״חדלו ממחשבות הכעס, בקרוב מאוד תמותו. החיים קצרים מכדי לחיותם עם שנאה״ (הבודהה)

3 views0 comments

Recent Posts

See All

תגובות


התגובות הושבתו לפוסט הזה.
bottom of page